Cursiva

Marta Schroeder-Polak

DTP

Zajmujemy się przygotowaniem książek do druku na wszystkich etapach tego procesu:

 • korekta językowa
 • redakcja techniczna
 • skład tekstu
 • opracowanie graficzne książki
 • projekt okładki
 • druk książki
Książki przygotowujemy na zamówienie, jak również wydajemy pod naszym ISBN.

Posiadamy ogromne doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych, zwłaszcza tych związanych z naukami przyrodniczymi oraz matematycznymi – zawierającymi liczne wzory, tabele, rysunki itp.

Korekta

Poprawimy dostarczony tekst pod względem językowym (stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym).

Wykonujemy m.in. korektę:

 • książek
 • prac naukowych (licencjackich, magisterskich, doktorskich)
 • materiałów reklamowych (m.in. ulotek, folderów, broszur, katalogów)
 • artykułów prasowych
 • prezentacji multimedialnych